Kleinschalige en huiselijke kinderopvang aan huis

- Dronten -

Huisregels

Gastouderopvang ‘t Speelhoff

 

Openingstijden

‘t Speelhoff is geopend van maandag t/m donderdag van 7:00 uur tot 18:00 uur (andere tijden zijn in overleg) Brengen gelieve niet tussen 8.10 en 8.40 uur, ivm schooltijden.

 

Tarieven

Het tarief voor de opvang is (vanaf januari 2022) € 6,- per uur. In november wordt het tarief voor het nieuwe jaar vastgesteld, dit wordt schriftelijk bekend gemaakt.

Dit tarief is

- Inclusief; voeding, drinken, billendoekjes en uitstapjes.

- Exclusief luiers, flesvoeding en speciaal dieetvoeding, deze dienen zelf te worden meegebracht.

 

Opvanguren

In het contract worden de afgesproken opvangdagen en uren vastgelegd. Deze tijden zijn dan gereserveerd en worden ook ten alle tijden in rekening gebracht, ook als er geen gebruik wordt gemaakt van deze uren.

Bij voorkeur wordt er een vast uren contract opgesteld.

Dit zijn de aantal opvanguren per week X 46 weken per jaar dat de opvang

geopend is, dit wordt gedeeld door 12 maanden. Zo betaald u elke maand een vast bedrag en ontvangt u ook elke maand het zelfde bedrag aan kinderopvangtoeslag.

 

Vakanties/vrije dagen/ziekte van de gastouder

Voor de start van het nieuwe kalenderjaar worden de geplande vakanties en vrije dagen waarop de opvang gesloten is voor het gehele volgende jaar bekend gemaakt. deze uren worden uiteraard niet in rekening gebracht en zijn bij de vaste uren contracten al er af gehaald. 

Bij ziekte van de gastouder waarbij opvang niet geboden kan worden, wordt dit zo spoedig mogelijk gemeld.

Deze uren worden niet in rekening gebracht.

 

Vakanties/vrije dagen/ziekte van het op te vangen kind

Vakanties en vrije dagen van het op te vangen kind, die buiten de vakanties en vrije dagen van de gastouder vallen en waarbij de gastouder dus wel beschikbaar is, worden altijd doorberekend.  

Bij ziekte van het op te vangen kind wordt verwacht dat dit zo spoedig mogelijk wordt gemeld aan de gastouder. De eerste week van afwezigheid door ziekte worden de uren altijd doorberekend. vanaf de 2de week worden de uren voor 50% doorberekend.

Beleid rondom ziekte van het op te vangen kind

De ouder(s)/verzorger(s) worden altijd op de hoogte gebracht wanneer het kind een temperatuur heeft van 38 graden of hoger. dit hoeft echter niet te betekenen dat het kind moet worden opgehaald. Als het kind zich goed voelt, geen andere verschijnselen heeft en goed meekomt in de groep, mag het kind gewoon blijven. Als het kind duidelijk ziek oogt en zich niet prettig voelt (met of zonder koorts) en beter op zijn/haar plaats is bij de ouder(s)/verzorger(s), wordt de ouder(s)/verzorger(s) verzocht het kind op te halen. Na koorts en/of ziekte dient het kind 24 uur koorts en klachten vrij te zijn voor alvorens weer gebruik te maken van de opvang. 

Heeft het kind een besmettelijke ziekte, meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de gastouder zo kan overlegd worden wat de juiste stappen zijn in die situatie.

 

Facturen en betalingen

De facturatie wordt uitgevoerd door Gastouderbureau Ridder Roeland. Bij een vast uren contract word het vaste aantal uren maandelijks aan het einde van de maand geïncasseerd.

Binnen enkele dagen na de laatste opvangdag van de maand worden de uren geregistreerd via online platform van het gastouderbureau, deze registratie kunt u binnen 3 dagen na ontvangst goedkeuren of afwijzen, reageert u niet op de registratie dan wordt deze na 3 dagen automatisch goedgekeurd.

Deze uren zullen de ene keer meer zijn dan de vaste uren zoals ze in het contract staan, bijvoorbeeld bij een volle maand en de andere keer juist weer minder door vakanties van de gastouder, dit trekt elkaar uiteindelijk gelijk op jaar basis.

 

Betalingsachterstand

Wanneer er sprake is van een betalingsachterstand wordt de opvang per direct stopgezet, de gereserveerde uren worden, ten minste 1 maand (opzeg termijn) doorberekend.  

 

Brengen en halen

Het brengen en halen van het kind dient op de afgesproken tijd te gebeuren. In overleg kunnen breng en haal tijden incidenteel afwijken, deze uren worden wel geschreven zoals omschreven in het contract.  

Wordt het kind door iemand anders gehaald dan de ouder(s)/verzorger(s), laat dit dan weten aan de gastouder.  

Tijdens het brengen en halen vind een korte overdracht plaats.

Houd het breng moment kort, dit geeft duidelijkheid en maakt het afscheid. Makkelijker.

 

In de periode van de coronamaatregelen is gebleken dat wanneer er geen ouders op de groep komen dit een heel positief effect heeft gehad op de groep en het welbevinden van de kinderen. Natuurlijk begrijp ik ook dat u als ouder graag even binnen komt kijken, hier zal regelmatig ruimte voor worden gemaakt en bij het ophalen plaats vinden.


Hygiëne en veiligheid

Ieder kind heeft per dag een eigen bed en beddengoed en/of een slaapzak. Dit wordt aan het eind van elke week gewassen.

Op de slaapkamer is een babyfoon aanwezig.  

De trappen zijn allemaal beschermd d.m.v. een deur of traphekje  

Alle spelmaterialen worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd. Het huis wordt dagelijks schoon gehouden.  

De kinderen wordt geleerd om na het buiten spelen, na een toiletbezoek en voor het eten de handen te wassen.  

Na ieder eetmoment worden de tafel en stoelen schoongemaakt en gedesinfecteerd.  

Omdat er veel door de kinderen op de grond gespeeld wordt, is het belangrijk om die zo schoon mogelijk te houden. daarom blijven de schoenen in de gang.

 

Vervoer/uitstapjes

Dagelijks worden uitstapjes gedaan zoals naar het bos, de supermarkt, speeltuinen etc. Soms ook naar andere locaties zoals, avontura en de kinderboerderij.  

Vervoersmiddelen die gebruikt worden zijn draagzak, wandelwagen, kiddybus en auto. Dit alles uiteraard met de geschikte stoeltjes en verantwoord gebruik. Hiervoor dient een toestemmingsformulier te worden ingevuld.

 

Medicatie en allergieën

Meld het altijd direct als het kind last heeft van allergieën, hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.

Indien nodig kan er sprake zijn van toedienen van medicatie op verzoek van de ouder(s)/verzorger(s). ook hiervoor moet een toestemmingsformulier zijn ingevuld.

 

Social media

Gastouderopvang ‘t Speelhoff maakt gebruik van een website en een facebook pagina. bij het plaatsen van foto’s worden kinderen indien gewenst onherkenbaar afgebeeld, zoals vanaf de achterkant of alleen handen, of het kind wordt onherkenbaar gemaakt, tenzij anders afgesproken in het toestemmingsformulier